ASMA GERME SİSTEMLER

     Asma-Germe sistemleri; yapısı, tasarımı ve uygulaması geleneksel yapı sistemlerinden farklı olarak, rijitlik derecesi düşük ve asimetrik çekme kuvvetiyle oluşan, germe kuvvetine göre şekil alan hem taşıyıcı hemde örtü görevi gören sonsuz form tasarımlarına izin veren mimari yapılardır.

     Uygulama alanlarımız;
      • ETFE Sistemler
      • PTFE Sistemler
      • Açılır kapanır Sistemler
      • Modüler Sistemler
      • Tekstil Cephe
      • Kapalı, Açık ve Yarı Açık Mekanlar